Công ty TNHH công nghiệp Quảng Thắng Huâneng

Công ty TNHH công nghiệp Quảng Thắng Huâneng

Được thành lập vào năm 2014, cam kết nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý nước thải, thiết lập công nghệ xử lý sinh học hiếu khí và kỵ khí hoàn chỉnh trong lĩnh vực xử lý nước thải, với cấu trúc mô đun kết hợp hiệu quả. Nó giúp loại bỏ những thiếu sót của hệ thống xử lý nước thải truyền thống, có diện tích lớn, không dễ mở rộng, gây mùi và có hiệu suất thấp.

Đặc điểm hệ thống Khu vực ứng dụng và đặc điểm

Tính năng xử lý nước thải mô-đun hiệu quả:

  1. Nó có một dấu chân nhỏ và là 1/4 đến 1/3 của hệ thống xử lý nước thải truyền thống.
  2. Lượng bùn sản xuất là nhỏ.
  3. Hiệu quả xử lý cao.
  4. Không có mùi được sản xuất.
  5. Tiêu thụ năng lượng thấp.
  6. Kiến trúc mô-đun làm cho việc mở rộng dễ dàng.

 

Lĩnh vực ứng dụng

Theo cấu trúc mô đun, các lò phản ứng sau được kết hợp với nhau theo đặc điểm của nước thải để tạo thành một hệ thống xử lý sinh học nước thải ổn định, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và tái chế tài nguyên.

  1. Nước thải hữu cơ nồng độ cao.
  2. Xử lý nước thải nitơ amoniac.
  3. Xử lý nước thải nitrat.
  4. Xử lý nước thải hữu cơ chịu lửa.

Ưu điểm

Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và thiệt hại sinh thái

Lò phản ứng lọc sinh học

Gạch được sử dụng như một chất mang sinh học, và có chức năng lọc đồng thời và phân hủy sinh học, và có thể thay thế các thiết lập của bể lắng thứ cấp.

Lò phản ứng kỵ khí

Lò phản ứng kỵ khí sử dụng công nghệ sinh học kỵ khí đa pha với tuần hoàn khí nâng khí sinh học, có khả năng chịu tải trọng tác động tốt, rút ngắn thời gian thuần hóa của bùn kỵ khí dạng hạt và giảm đáng kể nhu cầu axit.

Lò phản ứng tầng sôi sinh học

Công nghệ tầng sôi sinh học - sử dụng than hoạt tính sinh học làm chất mang sinh học, với các chức năng hấp phụ, phân hủy sinh học và tái sinh sinh học.