Nguyên lý lò phản ứng hỗn hợp (đa giai đoạn)

Nguyên lý lò phản ứng hỗn hợp (đa giai đoạn)

Việc sử dụng một dòng hỗn hợp hoàn toàn bên trong một buồng phản ứng duy nhất giúp tăng cường sự tiếp xúc tốt của các vi sinh vật với chất nền có ảnh hưởng để tạo thuận lợi cho phản ứng sinh hóa. Dòng đẩy giữa nhiều buồng phản ứng được hình thành để tạo ra lực truyền động khối lớn, giúp cải thiện tốc độ phản ứng, hiệu quả xử lý và khả năng xử lý của hệ thống.

Lò phản ứng dòng chảy đẩy có lực truyền động khối lớn hơn so với lò phản ứng dòng hỗn hợp hoàn toàn. Trong cùng điều kiện, lò phản ứng tầng sôi dòng chảy có thể đạt được kết quả xử lý tốt hơn lò phản ứng trạng thái chất lỏng hỗn hợp hoàn toàn.

Ở trạng thái dòng của các lò phản ứng hỗn hợp hoàn toàn nối tiếp N, khi N = 1, đó là dòng hỗn hợp hoàn chỉnh và khi N có xu hướng, đó là dòng đẩy.

Sbr Vi 02
Mono Vi 02

So sánh hiệu suất giữa các hệ thống DBF + FBAC và MBR

Hạng mục DBF + FBAC MBR
Chi phí xây dựng Công trình xây dựng Lượng xây dựng nhỏ Lượng xây dựng nhỏ
Chi phí xây dựng Cơ điện, thiết bị điều khiển tự động Nhiều dụng cụ điều khiển, kỹ thuật công nghệ cơ điện cao Nhiều dụng cụ điều khiển, kỹ thuật công nghệ cơ điện cao
Chi phí xây dựng Tổng đầu tư Tương đối nhỏ Tương đối lớn
Chi phí vận hành Lượng sục khí Thấp hơn30%~40% so với phương pháp bùn hoạt tính Thấp hơn một chút so với phương pháp bùn hoạt tính
Chi phí vận hành Bùn hồi lưu Không cần đến bùn hồi lưu Không cần đến bùn hồi lưu
Chi phí vận hành Tổng chi phí vận hành Thấp Rất cao
Chi phí vận hành Chi phí bảo dưỡng sửa chữa Bình thường Rất cao
Hiệu quả xử lý Thể hiện ưu thế Thể hiện ở việc nâng cao lượng vi sinh vật, tạo nên quần thể vi sinh vật ưu thế và tăng cường sự chuyển chất Thể hiện qua sự cải thiện đáng kể tính năng phân tách dịch rắn và nâng cao lượng vi sinh vật mà không làm thay đổi bản chất hóa sinh.
Hiệu quả xử lý Chức năng chuyển chất Tốt Thông thường
Hiệu quả xử lý Chất lượng nước đầu ra Tốt Tốt
Hiệu quả xử lý Nở bùn Không Dễ phát sinh hiện tượng nở bùn, Dễ xảy ra, cần thêm các chất chọn lọc sinh học để phòng ngừa
Hiệu quả xử lý Ảnh hưởng của chống sốc tải trọng Với sự lưu thông nội tuần hoàn cộng thêm kết cấu đa cấp, Tốt hơn so với phương pháp sử dụng bùn hoạt tính truyền thống.
Hiệu quả xử lý Ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ Đa giai đoạn và kết cấu kín, không dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp Xử lý dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp
Hiệu quả xử lý So sánh tính chất +++ ++

Ví dụ: nồng độ xử lý nước thải hữu cơ

Sbr Vi 03